Sorbact® tukee antimikrobisten valmisteiden vastuullista käyttöä

Sorbact® tukee mikrobilääkeresistenssin torjuntaa

Mikrobilääkeresistenssi (AMR) on maailmanlaajuinen ongelma. Ilman tehokkaita välineitä infektioiden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi epäonnistuneiden hoitojen määrä kasvaa. Antimikrobisten valmisteiden vastuullisen käytön ohjelma (AMS) on organisoitu tapa vähentää mikrobilääkeresistenssiä. Sorbact® on arvokas osa AMS-strategiaa.

Sorbact®-sidosten käyttö sekä akuuttien että kroonisten haavojen infektioiden ehkäisyssä ja hoidossa tukee antimikrobisten valmisteiden vastuullista käyttöä1

Tämä katsausartikkeli esittelee näyttöä, joka tukee fysikaalisella tavalla vaikuttavien sidosten käyttöä vaihtoehtoisena tapana ehkäistä ja/tai hoitaa haavainfektioita. Sorbact®-sidoksilla ei ole riskiä mikrobiresistenssin kehittymisestä. Siten ne tukevat antimikrobisten valmisteiden vastuullisen käytön ohjelmaa.1

Lue lisää
Sorbact technology logo and Sorbact surface background

Sorbact® hallitsee mikrobikuormaa vapauttamatta vaikuttavia aineita haavaan

Fysikaalisiin prosesseihin ja hydrofobiseen vaikutusmekanismiin perustuva Sorbact® poistaa bakteereja sitomalla ne pysyvästi pintaansa. Sorbact®-vaikutusmekanismi vähentää mikrobikuormaa, edistää haavainfektion hoitoa ja ehkäisyä ja siten vähentää tarvetta antibioottihoidoille.2 Riskiä resistenssimekanismin kehittymiselle ei ole odotettavissa.

Lue lisää Sorbact® Technology -menetelmästä

Sorbact® tehoaa kaikkiin WHO:n nimeämään viiteen haasteellisimpaan bakteeriin

Maailman terveysjärjestö WHO on nimennyt maailmanlaajuisesti 5 haasteellisinta bakteeria. In vitro -tutkimuksessa ilmeni, että Sorbact®-sidoksen DACC™-pinta esti kaikkien näiden bakteerien kasvun.3

  • Acinetobacter baumannii
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Enterobacteriaceae (ESBL)
  • Enterococcus faecium (VRE)
  • Staphylococcus aureus (MRSA)
Lue lisää

EWMA tukee antimikrobisten valmisteiden vastuullisen käytön ohjelmaa (AMS)

AMS-ohjelman yleisenä tavoitteena on vähentää antibioottien epäasianmukaista käyttöä haavanhoidossa tehostamalla ja opettamalla muiden antimikrobisten valmisteiden optimoitua käyttöä terveydenhoidon kaikilla eri tasoilla.

European Wound Management Association (EWMA) tukee antimikrobisten valmisteiden vastuullisen käytön strategiaa antamalla suosituksia siitä, miten mikrobilääkehoitoa voidaan optimoida haavainfektioiden hoidossa. Sorbact®-dokumentaatio tukee EWMA:n suosituksia sekä antimikrobisten valmisteiden vastuullisen käytön strategiaa.1

Tutustu EWMA-projektiin

Lue lisää

Lähteet

1.Rippon MG, Rogers AA, et al. 2021. Antimicrobial stewardship strategies in wound care: evidence to support the use of dialkylcarbamoyl chloride (DACC)-coated wound dressings. J Wound Care. 30(4):284–296.link
2.Chadwick P and Ousey K. 2019. Bacterial-binding dressings in the management of wound healing and infection prevention: a narrative review. J Wound Care. 28(6):370-382.link
3.Husmark J, Arvidsson A, et al. 2020. Antimicrobial effect of a DACC-coated bacteria-binding wound dressing against WHO pathogens. EWMA 2020. EP006.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.