POSTOPERATIIVISET HAAVAT

Sorbact®-sidokset postoperatiivisille haavoille

Leikkausalueen infektiot ovat valtava maailmanlaajuinen ongelma. Leikkausalueen infektiot ovat yleisiä leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita verisuonikirurgiassa, gynekologisessa kirurgiassa, vatsan ja rintakehän kirurgiassa ja sydän- ja verisuonikirurgiassa. Ne pidentävät sairaalahoitoja ja lisäävät merkittävää sairastuvuutta ja kuolleisuutta.1,2

Lue lisää Sorbact®-sidosten käytöstä keisarileikkauksen jälkeen

Älä unohda viimeistä vaihetta

Leikkausalueen infektioita pyritään ehkäisemään useilla tavoilla niin ennen leikkausta, leikkauksen aikana kuin sen jälkeenkin. Näitä keinoja ovat esimerkiksi ennen leikkausta käytettävät desinfiointiaineet, kaksinkertaiset leikkauskäsineet ja tehokas ilmanvaihto. Yksi tärkeä tekijä, joka kuitenkin usein puuttuu kokonaisstrategiasta, on mikrobien vähentäminen leikkauskohdasta ja sopivan sidoksen käyttö ennaltaehkäisynä ja hoitona. Tämä on todettu viimeaikaisissa kansainvälisissä hoitokäytännöissä (vieritä alas).

NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CARE EXCELLENCE IN UK

NICE3 suosittelee Sorbact®-sidosten käyttöä

NICE medical technologies guidance mtg55 -ohjeissa esitetään, että Leukomed® Sorbact®:

  • vähentää leikkausalueen infektioita keisarileikkauksissa ja verisuonikirurgiassa
  • voi vähentää antibioottien käyttöä
  • voi vähentää haavakomplikaatioista johtuvia sairaalahoitojaksoja
  • voisi säästää NHS:ltä jopa 5,3 miljoonaa puntaa vuodessa keisarileikkausten ja jopa 1,2 miljoonaa puntaa vuodessa verisuonikirurgian kustannuksissa.
  • Kustannussäästöjä on odotettavissa

LUE LISÄÄ

Leukomed® on BSN Medical GmbH:n rekisteröity tavaramerkki

EWMA-ASIAKIRJA

Sorbact® leikkausalueen infektioiden ehkäisyssä ja hallinnassa terveydenhuollon eri aloilla

Näissä kansainvälisissä hoitosuosituksissa Sorbact®-sidosten käyttöä suositellaan kaikilla terveydenhuollon aloilla.4 Sitä voidaan käyttää sekä infektioiden ehkäisyyn että kirurgisten infektioiden hoitoon.

Taulukko 9 – Haavasidokset kirurgisten haavojen hoidossa (sivu 33).

LUE LISÄÄ
Video preview with an illustration showing a wound, Sorbact Superabsorbent and a microscopic image with microbes on a Sorbact surface

Sorbact® vähentää haavainfektioiden riskiä

Bakteereja ja sieniä sitovat Sorbact®-sidokset ehkäisevät ja hoitavat haavainfektioita vähentämällä mikrobikuormitusta.5,6 Bakteerit sitoutuvat ja kiinnittyvät pysyvästi Sorbact®-sidoksen ainutlaatuiseen pintaan. Bakteerien turvallinen ja tehokas poistaminen vähentää haavojen mikrobikuormitusta, mikä helpottaa paranemisprosessia. Sorbact®-sidosten vaikutustavan takia bakteerien tai sienten resistenssin kehittymistä ei ole odotettavissa.

Koska hoidon yhteydessä ei vapaudu aktiivisia aineita haavaan7, Sorbact®-sidoksia voidaan käyttää alusta alkaen kaikilla potilailla, niin lyhyessä hoidossa kuin infektoituneiden haavojen pitkäaikaisessa hoidossakin.

Hand holding a smartphone showing Sorbact value calculator

Laske leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden ehkäisyn mahdollinen arvo

Leikkauksen jälkeisistä haavainfektioista on tullut merkittävä kansanterveydellinen ongelma, koska ne lisäävät huomattavasti sairastavuutta, kuolleisuutta ja taloudellisia kustannuksia. Leikkauksen jälkeisen haavainfektion arvioidaan pidentävän potilaan sairaalahoitoa noin 3–21 päivällä. Tämä lisää hoitokustannuksia 900–7 300 euroa8 toimenpiteen tyypin ja infektion laajuuden mukaan2, 8

Käynnistä laskin
vähemmän leikkauksen jälkeisiä haavainfektioita enemmän leikkauksen jälkeisiä haavainfektioita kustannuslisäystä leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden osalta kustannussäästöä leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden osalta

Arvioi leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden kustannukset

Toimenpiteiden määrä jaksoa kohti

Leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden nykyinen ilmaantuvuus

Leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden mahdollinen ilmaantuvuus

Please select a lower value than Current incidence

Leikkauksen jälkeisen haavainfektion keskimääräiset kustannukset

Sidosten kustannukset (infektioilta suojaamiseksi ja niiltä ehkäisemiseksi) eivät sisälly laskelmaan. Tämä edustaa usein vain pientä osaa kokonaiskustannuksista.

Nykyinen
Mahdollinen

leikkaushaavainfektioiden kokonaismäärä

vähemmän leikkauksen jälkeisiä haavainfektioita

Nykyinen
Mahdollinen

kokonaiskustannukset

kustannussäästöä leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden osalta

Toimenpiteiden määrä jaksoa kohti

Sairaalan, alueen tai maan osalta ajanjakso on usein yksi vuosi.

Leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden nykyinen ilmaantuvuus

Ilmaantuvuus (uusien leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden prosenttiosuus tietyn ajan kuluessa) keisarileikkauksen jälkeen vaihtelee 3–15 prosenttia1, Vastaava osuus verisuonileikkauksen jälkeen on 10–15 prosenttia. Lisäystä on jopa 30 prosenttia tutkimuksissa, joissa leikkauksen jälkeisiä haavainfektioita on erityisesti seurattu.2,3


1.Saeed KBM, Greene RA, et al. 2017. Incidence of surgical site infection following caesarean section: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open. 7:e013037. link

2.Matatov T, Reddy KN, et al. 2013. Experience with a new negative pressure incision management system in prevention of groin wound infection in vascular surgery patients. J Vasc Surg. 57(3):791-795. link

3.Turtiainen J, Saimanen EIT, et al. 2012. Effect of triclosan-coated sutures on the incidence of surgical wound infection after lower limb revascularization surgery: a randomized controlled trial. World J Surg. 36(10):2528-2534. link

Leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden mahdollinen ilmaantuvuus

Mahdollinen ilmaantuvuus on odotettu ilmaantuvuus, kun on otettu käyttöön muutos, joka vaikuttaa nykyiseen ilmaantuvuuteen.

Leikkauksen jälkeisen haavainfektion keskimääräiset kustannukset

Leikkauksen jälkeisen haavainfektion hoidon keskimääräiset kustannukset ovat noin 4 400 euroa vuoden 2017 hintojen mukaan laskettuna.1,2 Tärkein kustannustekijä on pitkittynyt sairaalahoito. Leikkauksen jälkeisistä haavainfektioista aiheutuvat lisäkustannukset vaihtelevat arvioiden mukaan 900 eurosta 7 300 euroon toimenpiteen tyypin ja infektion laajuuden mukaan.3

Leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden kokonaiskustannukset = leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden määrä kerrottuna leikkauksen jälkeisen haavainfektion keskimääräisellä kustannuksella


1.Jenks PJ, Laurent M, et al. 2014. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect. 86(1):24-33.link

2.Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.link

3.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Näyttö Sorbact®-sidosten tehosta postoperatiivisten haavojen hoidossa

Sorbact®-sidosten teho haavainfektioiden ehkäisyssä ja hoidossa on osoitettu yli 40 kliinisessä tutkimuksessa ja julkaisuissa, joiden aineistoon sisältyy yli 7 000 potilasta, ja Sorbact®-sidoksia on käytetty kliinisessä työssä menestyksekkäästi yli 30 vuotta. Nykyään Sorbact® auttaa potilaita yli 65 maassa eri puolilla maailmaa, ja me jatkamme tärkeää työtämme keräämällä kliinistä tietoa.

KOHORTTITUTKIMUS

Sorbact® vähentää leikkausalueen infektioiden esiintyvyyttä verisuonikirurgiassa

Vertaileva tutkimus, jossa arvioidaan Sorbact®-sidosten vaikutusta leikkausalueen infektioiden esiintyvyyteen verisuonikirurgiassa. 200 potilasta, joille tehtiin verisuonikirurgisia toimenpiteitä. Leikkausalueen infektioiden esiintyvyys päivänä 5–7: 10 % (kontrolli) vs. 1 % (Sorbact®) p=<0,01. Leikkausalueen infektioiden esiintyvyys päivänä 30: 19 % (kontrolli) vs. 10 % (Sorbact®) p=<0,11.

Bua N, Smith GE, et al. 2017. Dialkylcarbamoyl Chloride Dressings in the Prevention of Surgical Site Infections after Nonimplant Vascular Surgery. Ann Vasc Surg. 44:387-392. https://doi.org/10.1016/j.avsg.2017.03.198

JULKAISTU TUTKIMUS

Sorbact® ehkäisee haavainfektioita

Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus 543 elektiivisen tai hätäkeisarileikkauksen läpikäyneellä potilaalla, jossa verrattiin kirurgista Sorbact®-haavasidosta tavanomaiseen kirurgiseen haavasidokseen (1,8 % vs. 5,2 %) p=0,04.

Stanirowski PJ, Bizoń M, et al. 2016. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 17(4):427-435. doi.org/10.1089/sur.2015.223

LUE LISÄÄ SORBACT®-SIDOSTEN KÄYTÖSTÄ KEISARILEIKKAUKSEN JÄLKEEN

Referenssit

1.WHO. 2011. Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide. Geneva: World Health Organization.link
2.European Centre for Disease Prevention and Control. 2013. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: ECDC.link
3.NICE. 2021. Leukomed Sorbact for preventing surgical site infection. NICE National Institute for Health and Care Excellence. 1-17.link
4.Stryja J, Sandy-Hodgetts K, et al. 2020. Surgical site infection: preventing and managing surgical site infection across health care sectors. J Wound Care. 29(Sup2b):1-72.  link
5.Gentili V, Gianesini S, et al. 2012. Panbacterial real-time PCR to evaluate bacterial burden in chronic wounds treated with Cutimed Sorbact. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 31(7):1523-1529.link
6.Mosti G, Magliaro A, et al. 2015. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 24(3):121-122, 124-127.link
7.Data on file. ABIGO Medical.
8.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273. link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.