KEISARILEIKKAUS

Sorbact®-sidokset keisarileikkauksen jälkeen

Synnytys on yksi elämän suurista ihmeistä. Nykyään keisarileikkauksia suoritetaan hätätilanteissa hengen pelastavina toimenpiteinä tai suunniteltuina toimenpiteinä. Leikkausalueen infektio on yleinen leikkauksen jälkeinen komplikaatio naisilla, joille on tehty keisarileikkaus. Ymmärtämällä sidoksen valinnan merkityksen olemme päässeet pitkälle.

 

Lue lisää Sorbact®-sidosten käytöstä muiden postoperatiivisten haavojen hoidossa

Mitä hyötyä Sorbact®-sidosten käytöstä keisarileikkauksen jälkeen voi olla?

Sorbact® voi toimia osana syntymään liittyvien haavojen hoitoa ja keisarileikkauksen jälkeisten infektioiden ehkäisyä ja hallintaa. Opi lisää leikkausalueen infektioriskin vähentämisestä videostamme, ja laske sen jälkeen, kuinka paljon säästöjä Sorbact®-sidoksilla voidaan saavuttaa.

KÄYNNISTÄ LASKIN
Video preview with an illustration showing a wound, Sorbact Superabsorbent and a microscopic image with microbes on a Sorbact surface

Sorbact® vähentää haavainfektioiden riskiä

Bakteereja ja sieniä sitovat Sorbact®-sidokset ehkäisevät ja hoitavat haavainfektioita vähentämällä mikrobikuormitusta.1,2 Bakteerit sitoutuvat ja kiinnittyvät pysyvästi Sorbact®-sidoksen ainutlaatuiseen pintaan. Bakteerien turvallinen ja tehokas poistaminen vähentää haavojen mikrobikuormitusta, mikä helpottaa paranemisprosessia. Sorbact®-sidosten vaikutustavan takia bakteerien tai sienten resistenssin kehittymistä ei ole odotettavissa.

Koska hoidon yhteydessä ei vapaudu aktiivisia aineita haavaan3, Sorbact®-sidoksia voidaan käyttää alusta alkaen kaikilla potilailla, niin lyhyessä hoidossa kuin infektoituneiden haavojen pitkäaikaisessa hoidossakin.

Lue lisää Sorbact® ratkaisusta

Mitä vaikutuksia leikkausalueen infektioilla on keisarileikkauksen jälkeen?
Potilaiden kommentteja keisarileikkausten laadunparannusohjelmassa4

Se sai minut todella huolestuneeksi ja stressaantuneeksi. Imetys oli muutenkin taistelua ja luovutin, koska jouduin samalla toipumaan infektiosta.

Nainen F

Minulla oli kaksivuotias lapsi ja vastasyntynyt huolehdittavana, joten tarvitsin paljon apua perheeltäni kipujen ja lääkärikäyntien takia. Minulle annettiin kahta eri antibioottia keisarileikkauksen jälkeen, mutta sain silti infektion.

Nainen A

Tämän seurauksena mieheni piti ottaa ylimääräistä palkatonta vapaata työstä, mikä vaikutti meihin taloudellisesti

Nainen E

Hands holding a tablet showing Sorbact value calculator

Laske mahdolliset säästöt, joita Sorbact®-sidoksen käyttö tuo

Satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen perusteella olemme luoneet laskimen, jonka avulla voit arvioida leikkauksen jälkeisen haavainfektion (SSI) ehkäisyn arvon keisarileikkauksen yhteydessä. Lue lisää tutkimuksesta täältä

Vastuuvapauslauseke: Tämä arvolaskin on tarkoitettu vain havainnollistamistarkoituksiin. Mahdolliset säästöt vaihtelevat sairaalan käytäntöjen, sisäisten toimenpiteiden ja menettelyjen, potilastyyppien ja paikallisesti tehtyjen toimenpiteiden laadun mukaan.

Käynnistä laskin

Laske mahdolliset säästöt joita Sorbact® käyttö tuo

Keisarileikkausten määrä jaksoa kohti

Leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden nykyinen ilmaantuvuus

Sorbact® käyttö

2.5%

Leikkauksen jälkeisen haavainfektion keskimääräiset kustannukset

Sidosten kustannukset (infektioilta suojaamiseksi ja niiltä ehkäisemiseksi) eivät sisälly laskelmaan. Tämä edustaa usein vain pientä osaa kokonaiskustannuksista.

Vakiotyyppinen sidos
Sorbact®

leikkaushaavainfektioiden kokonaismäärä

vähemmän leikkauksen jälkeisiä haavainfektioita

Leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden riskin odotetaan pienenevän 65 prosenttia Sorbact® -sidoksia käytettäessä

Vakiotyyppinen sidos
Sorbact®

kokonaiskustannukset

kustannussäästöä leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden osalta

Leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden riskin odotetaan pienenevän 65 prosenttia Sorbact® -sidoksia käytettäessä

Keisarileikkausten määrä jaksoa kohti

Keisarileikkausten määrä. Sairaalan, alueen tai maan osalta ajanjakso on usein yksi vuosi.

Leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden nykyinen ilmaantuvuus

Ilmaantuvuus (uusien leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden prosenttiosuus tietyn ajan kuluessa) keisarileikkauksen jälkeen vaihtelee 3–15 prosenttia1


1.Saeed KBM, Greene RA, et al. 2017. Incidence of surgical site infection following caesarean section: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open. 7:e013037. link

Leikkauksen jälkeisen haavainfektion keskimääräiset kustannukset

Leikkauksen jälkeisen haavainfektion hoidon keskimääräiset kustannukset ovat noin 4 400 euroa vuoden 2017 hintojen mukaan laskettuna.1,2 Tärkein kustannustekijä on pitkittynyt sairaalahoito. Leikkauksen jälkeisistä haavainfektioista aiheutuvat lisäkustannukset vaihtelevat arvioiden mukaan 900 eurosta 7 300 euroon toimenpiteen tyypin ja infektion laajuuden mukaan.3

Leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden kokonaiskustannukset = leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden määrä kerrottuna leikkauksen jälkeisen haavainfektion keskimääräisellä kustannuksella


1.Jenks PJ, Laurent M, et al. 2014. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect. 86(1):24-33.link

2.Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.link

3.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Iso-Britannian National Institute for Health and Care Excellence suosittelee Sorbact®-sidoksia5

NICE medical technologies guidance mtg55 -ohjeissa esitetään, että Leukomed® Sorbact®:

  • vähentää leikkausalueen infektioita keisarileikkauksissa
  • voi vähentää antibioottien käyttöä
  • voi vähentää haavakomplikaatioista johtuvia sairaalahoitojaksoja
  • voisi säästää NHS:ltä jopa 5,3 miljoonaa puntaa vuodessa.
  • Kustannussäästöjä on odotettavissa

Leukomed® on BSN Medical GmbH:n rekisteröity tavaramerkki

LUE LISÄÄ
EWMA suosittelee

Sorbact®-sidosten käyttöä6

EWMA on tuottanut arvokasta tietoa. Tässä artikkelissa kerrotaan uusimmista tekniikoista synnytykseen liittyvien haavojen hoidossa ja keisarileikkauksen jälkeisen infektion hallitsemisessa sekä ehkäisyssä. Sorbact® on ainoa tässä asiakirjassa esitetty sidos, joka on tarkoitettu sekä kirurgisten haavainfektioiden ehkäisyyn että niiden hoitoon.

LUE LISÄÄ

Näyttö Sorbact®-sidosten tehosta keisarileikkauksen jälkeen

Sorbact®-sidosten teho haavainfektioiden ehkäisyssä ja hoidossa on osoitettu yli 40 kliinisessä tutkimuksessa ja julkaisuissa, joiden aineistoon sisältyy yli 7 000 potilasta. Sorbact®-sidoksia on käytetty kliinisessä työssä menestyksekkäästi yli 30 vuotta. Nykyään Sorbact® auttaa potilaita yli 65 maassa eri puolilla maailmaa, ja me jatkamme tärkeää työtämme keräämällä kliinistä tietoa.

JULKAISTU TUTKIMUS

Sorbact® ehkäisee haavainfektioita

Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus 543 elektiivisen tai hätäkeisarileikkauksen läpikäyneellä potilaalla, jossa verrattiin kirurgista Sorbact®-haavasidosta tavanomaiseen kirurgiseen haavasidokseen (1,8 % vs. 5,2 %) p=0,04.

Stanirowski PJ, Bizoń M, et al. 2016. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 17(4):427-435. doi.org/10.1089/sur.2015.223

LUE TUTKIMUKSEN YHTEENVETO
PILOTTITUTKIMUS

Sorbact® vähentää antibioottien tarvetta

Satunnaistettu kontrolloitu pilottitutkimus 142 naisella, joille tehtiin keisarileikkaus. Systeemisen antibiootin tarve: 7 % (kontrolli) vs. 0 % (Sorbact®) p=0,03. Haavainfektioiden esiintyminen: 9,8 % (kontrolli) vs. 2,8 % (Sorbact®) p=0,08.

Stanirowski PJ, Kociszewska A, et al. 2016. Dialkylcarbamoyl chloride-impregnated dressing for the prevention of surgical site infection in women undergoing cesarean section: a pilot study. Arch Med Sci. 12(5):1036–1042. doi.org/10.5114/aoms.2015.47654

LUE TUTKIMUKSEN YHTEENVETO

Kuuntele Pawel Stanirowskin, MD PhD, pitämä esitys

Kuuntele Paweł Stanirowskin, MD PhD, esitys European Society of Gynecologyn kongressissa Wienissä 2019. Hän esitteli tulokset tutkimuksistaan, joissa Sorbact® -sidoksia käytettiin leikkausalueen infektioiden ehkäisemiseen keisarileikkauksen jälkeen.

Kirurgisten Sorbact®-sidosten käytöllä saatavat kustannussäästöt

Tutkimukseen otettiin 543 naista, ja leikkausalueen infektioita oli 1,8 %:lla kirurgisilla DACC™ -sidoksilla hoidetuista ja 5,2 %:lla vakiohoitoa saaneista. DACC™-ryhmässä oli avohoitokäyntejä kuusi vähemmän ja sairaalahoitopäiviä 33 vähemmän. Laskennassa sovellettiin Yhdistyneen kuningaskunnan yksikkökustannuksia ja kirurgisilla DACC™-sidoksilla saatiin kustannussäästöjä 119 puntaa (57,6 %) potilasta kohden.

Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.

LUE KOKO TUTKIMUS

Uusi hoitotapa osoitti yhtäläiset määrät leikkausalueen infektioita kirurgisilla Sorbact®-sidoksilla ja alipaineimuhoidolla

Leukomed® Sorbact®-sidoksia arvioitiin uudessa haavanhoitotavassa keisarileikatuilla naisilla, joilla on kohonnut painoindeksi. Tulokset eivät osoittaneet eroa leikkausalueen infektioissa alipaineimuhoitoon verrattuna, mutta kustannussäästöt ovat mahdollisia.

Clarke L and Livesey A. 2021. Dressing evaluation and audit for women with raised BMI undergoing caesarean section. J Community Nurs. 35(2):49-53.

Leukomed® is a registered trademark of BSN Medical GmbH

LUE KOKO TUTKIMUS

Vähemmän leikkausalueen infektioita keisarileikatuille naisille ja enemmän kustannussäästöjä NHS:lle

ABUHB:n äitiyspalvelu toteutti laadunparannusohjelman leikkausalueen infektioiden vähentämiseksi keisarileikkauksen jälkeen. Tämä toteutettiin monimenetelmäisellä lähestymistavalla, joka sisälsi muutoksia leikkausta edeltäneeseen hoitoon, uudet leikkausliinat, kirurgisten Sorbact®-sidosten käytön ja 4–5 päivän häiriöttömän paranemisajan 24 tunnin sijaan. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa laadun parantamiseen vähensi leikkausalueen infektioita ja tuotti kustannussäästöjä NHS:lle.

Taylor L, Mills E, et al. 2020. Reducing SSI rates for women birthing by caesarean section. J Community Nurs. 34(3):50-53.

LUE KOKO TUTKIMUS

Järjestelmällinen katsaus ja meta-analyysi vahvistavat, että DACC™-pintaiset sidokset vähentävät haavainfektioita

Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä arvioitiin haavasidosten tehokkuutta leikkausalueen infektioiden ehkäisyssä keisarileikkauksen jälkeen. Meta-analyysiin sisällytettiin kuusi viittausta, joissa kaksi satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta DACC™-pintaisten haavasidosten käytöstä. Alaryhmän meta-analyysi vahvisti DACC™-pintaisten sidosten merkittävät hyödyt leikkausalueen infektioiden ehkäisyssä.

Wijetunge S, Hill R, et al. 2021. Advanced dressings for the prevention of surgical site infection in women post-caesarean section: A systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 267:226-233.

LUE KOKO ARTIKKELI

Referenssit

1.Gentili V, Gianesini S, et al. 2012. Panbacterial real-time PCR to evaluate bacterial burden in chronic wounds treated with Cutimed Sorbact. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 31(7):1523-1529.link
2.Mosti G, Magliaro A, et al. 2015. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 24(3):121-122, 124-127.link
3.Data on file. ABIGO Medical.
4.Taylor L, Mills E, et al. 2020. Reducing SSI rates for women birthing by caesarean section. J Community Nurs. 34(3):50-53.link
5.NICE. 2021. Leukomed Sorbact for preventing surgical site infection. NICE National Institute for Health and Care Excellence. 1-17.link
6.Childs C, Sandy-Hodgetts K, et al. 2020. Birth-Related Wounds: Risk, Prevention and Management of Complications After Vaginal and Caesarean Section Birth. J Wound Care. 29(Sup11a).link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.