Haavanhoito

Ehkäise ja hoida haavainfektioita

Kroonisten ja akuuttien haavojen komplikaatiot vaikuttavat ihmisiin eri tavoin. Sidoksen vaihtamisen on raportoitu aiheuttavan kipua, ahdistusta ja masennusta sekä elämänlaadun heikkenemistä. Ikävät oireet, kuten haavan eritteet ja haju, voivat aiheuttaa sosiaalista eristäytymistä. Sairauslomat, matkakulut ja sidoksiin liittyvät lisäkustannukset rasittavat taloutta.

Paranna potilaiden hyvinvointia

Useimmat krooniset haavat liittyvät iskemiaan, diabetekseen, laskimostaasiin tai paineeseen. Tämä aiheuttaa terveysongelman, jolla on merkittäviä seurauksia potilaan elämänlaadulle.

KANSAINVÄLINEN KONSENSUSASIAKIRJA
Identifying and treating foot ulcers in patients with diabetes: saving feet, legs and lives

Tässä konsensusasiakirjassa Sorbact®-sidoksia suositellaan infektioiden ehkäisyyn ja hoitoon sekä diabeettisten jalkahaavojen (DFU) ja painehaavojen ​​(PU) mikrobikuormituksen pienentämiseen. Sorbact®-etuja ovat ”bakteeriresistenssin puute, kyky sitoa antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereja, alhainen allergiariski ja sytotoksisuuden puute”.

Katso taulukot 5, 6 ja 7 – Haavasidosten huomioon ottaminen tavanomaisessa PU-hoidossa ja DFU-hoidossa sekä mahdollisina hoitoina, jos ne eivät ole osa paikallista käytäntöä (sivut 32, 33 ja 40).

Lue artikkeli

Rehellisesti sanottuna olemme liian riippuvaisia antibiooteista

Antibiootit ovat muuttaneet terveydenhuoltojärjestelmän työtä ja pelastaneet miljoonia ihmishenkiä. Olemme nyt nopeasti siirtymässä kohti antibioottien jälkeistä aikaa, jossa yleiset infektiot ja pienet vammat voivat taas johtaa kuolemaan.

Lue lisää

Aika harkita uudelleen haavainfektioiden hoitoa

Haava voi infektoitua paikallisesti. Sen seurauksena on haavan paranemisen viivästyminen, vaikka infektiosta on vain epäselviä merkkejä tai ei lainkaan merkkejä. Siksi on tärkeää hoitaa haavaa jo ennen infektion selviä merkkejä.

Pienennä vaikeasti hoidettavien haavojen kustannuksia

Kroonisten haavojen osuus terveydenhuollon budjetista on noin 2–4 %.1 Hoitoon liittyvät kustannukset, kuten sidokset, muodostavat vain pienen osan kokonaiskustannuksista.

Lue lisää
illustration showing a wound, Sorbact Superabsorbent and a microscopic image with microbes on a Sorbact surface

Sorbact® vähentää haavojen mikrobikuormitusta

Bakteerien turvallinen ja tehokas poistaminen vähentää haavojen mikrobikuormitusta, mikä edistää haavan paranemista. On myös osoitettu, että Sorbact®-sidosten soluyhteensopivuus on hyvä eikä keranosyyttien ja fibroplastien vitaliteetti vähene. Lisäksi solujen tarttuvuus sidospintaan on vähäistä, mikä lisää kudosturvallisuutta.

Sorbact®-vaikutusmekanismille ei ole odotettavissa bakteeri-, tai sieniresistenssin kehittymistä, toisin kuin joillekin mikrobeja tappaville antimikrobisille valmisteille. Sorbact® soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön.

Tehostaa haavan paranemista2

Pienentää haavan kokoa3, 4

Turvallinen ja helppokäyttöinen3

Mukava potilaalle5

Lievittää kipua käytön aikana3

Vähentää haavan hajua6

Tutkitusti ehkäisee ja hoitaa haavainfektiota

Sorbact®-sidoksia on käytetty menestyksekkäästi yli 30 vuotta kliinisessä käytännössä. Teho on dokumentoitu yli 40 kliinisessä tutkimuksessa, joihin on osallistunut yli 7 000 potilasta. Nykyään Sorbact® auttaa potilaita yli 65 maassa ympäri maailmaa. Jatkamme tärkeää työtä kliinisten tietojen keräämiseksi.

Julkaistu tutkimus

Sorbact® pienentää bakteerikuormitusta hopeaa tehokkaammin

RCT-pilottitutkimus, jossa Sorbact®-sidosta verrattiin hopeasidokseen kroonisesti infektoituneissa tai kolonisoituneissa laskimoperäisissä säärihaavoissa. Tulokset osoittivat bakteerikuormituksen vähentyneen merkittävästi hoitopäivään 4 mennessä.

Mosti G, Magliaro A, et al. 2015. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. Journal of Wound Care. 24(3):121-127. doi.org/10.12968/jowc.2015.24.3.121

Lue yhteenveto tutkimuksesta
Julkaistu tutkimus

Sorbact® hoitaa tehokkaasti kroonisia haavainfektioita

Euroopassa tehty monikeskustutkimus 116 potilaalla, joilla oli infektoitunut tai suuren infektioriskin haava, osoitti, että 72 % haavoista parani jossain määrin ja 21 % kokonaan- yhteensä 93 % haavoista parani siis jossain määrin tai kokonaan käytettäessä Sorbact®-sidoksia.

Kammerlander G, Locher E, et al. 2008. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. Wounds UK. 4(2):10-18. https://www.wounds-uk.com/journals/issue/14/article-details/an-investigation-of-cutimed-sorbact-as-an-antimicrobial-alternative-in-wound-management

Lue yhteenveto tutkimuksesta
Leg ulcer on a leg from a 89-year-old man suffering from hypertension.
Tapauskuvaus

Säärihaavat

89-vuotias mies, joka kärsi korkeasta verenpaineesta ja pitkäaikaisista säärihaavoista.

Lue tapauskuvaus

Referenssit

1.Posnett J, Gottrup F, et al. 2009. The resource impact of wounds on healthcare providers in Europe. J Wound Care. 18(4):154-161.link
2.Romain B, Mielcarek M, et al. 2020. Dialkylcarbamoyl chloride-coated versus alginate dressings after pilonidal sinus excision: a randomized clinical trial (SORKYSA study). BJS Open. 4(2):225-231.link
3.Kammerlander G, Locher E, et al. 2008. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. Wounds UK. 4(2):10-18.link
4.Bateman S. 2015. Evidence is building to support using a DACC-coated antimicrobial wound contact layer with NPWT. Wounds UK. 11(1):82-86.link
5.Haycocks S, Chadwick P. 2011. Use of DACC-coated dressings in diabetic foot ulcers: A case series. Diabetic Foot J. 14:133-137.link
6.Hampton S. 2007. An evaluation of the efficacy of Cutimed Sorbact in different types of non-healing wounds. Wounds UK. 3(4):113-119.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.