Mikrobilääkeresistenssi

Rehellisesti sanottuna olemme liian riippuvaisia antibiooteista

Antibiootit ovat muuttaneet terveydenhuoltojärjestelmän työtä ja pelastaneet miljoonia ihmishenkiä. Olemme nyt nopeasti siirtymässä kohti antibioottien jälkeistä aikaa, jossa yleiset infektiot ja pienet vammat voivat taas johtaa kuolemaan. Mikrobilääkeresistenttien bakteerien leviämisen estäminen edellyttää antibioottien käytön merkittävää vähentämistä haavanhoidossa.1

Vähintään 30 % poliklinikalla määrätyistä antibiooteista on tarpeettomia2

Antibioottien liikakäyttö on lisännyt mikrobilääkeresistenssiä (AMR). Se on aiheuttanut ja sen arvioidaan aiheuttavan seuraavaa:

  • Antibioottiresistenssin seurauksena kuolee vuosittain arviolta 700 000 ihmistä.3.4
  • Vuoteen 2050 mennessä mikrobilääkeresistenssin ennustetaan aiheuttavan vuosittain maailmanlaajuisesti 10 miljoonaa kuolemaa.5

Mikrobilääkeresistenssiä pyritään ehkäisemään antimikrobisten valmisteiden vastuullisen käytön ohjelmalla (AMS)

Antibioottiresistenttien bakteerien aiheuttamia infektioita on vaikea hoitaa ja ne aiheuttavat suuria hoitokustannuksia, pitkiä sairaalahoitojaksoja ja lisääntynyttä kuolleisuutta. Hallitsemalla mikrobitasapainoa voidaan ehkäistä infektioita ja siten vähentää antibioottien tarvetta.6

AMS on ohjelma, jolla ohjeistetaan terveydenhuollon ammattilaisia antibioottien optimoidusta käytöstä mikrobilääkeresistenssin hillitsemiseksi. Mikrobilääkeresistenssiä hillitseviä toimenpiteitä on toteutettava kaikilla haavanhoidon eri tasoilla asiantuntijoista hoitajiin.

Sorbact® on arvokas osa AMS-ohjelmaa

Fysikaaliseen vuorovaikutukseen ja hydrofobiseen vaikutusmekanismiin perustuva Sorbact® poistaa bakteereja sitomalla ne pysyvästi pintaansa. Tämä vähentää mikrobikuormitusta, edistää haavan paranemista sekä edistää haavainfektioiden hoitoa ja ehkäisyä.7 Vaikutusmekanismillaan Sorbact® voi vähentää tarvetta antibioottihoidoille.

Lue lisää

Referenssit

1.Lipsky BA, Dryden M, et al. 2016. Antimicrobial stewardship in wound care: a Position Paper from the British Society for Antimicrobial Chemotherapy and European Wound Management Association. J Antimicrob Chemother. 71(11):3026-3035.link
2.Fleming-Dutra K, Hersh A, et al. 2016. Prevalence of Inappropriate Antibiotic Prescriptions Among US Ambulatory Care Visits, 2010-2011. JAMA. 315(17):1864-1873.link
3.WHO. 2016. Stop antimicrobial resistance now. World Health Organization.link
4.WHO. 2020. Antibiotic resistance. World Health Organization. Fact sheet.link
5.O’Neill J. 2016. Tackling drug-resistant infections globally: Final report and recommendations. Review on Antimicrobial Resistance.link
6.International Wound Infection Institute (IWII). 2016. Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016.link
7.Chadwick P and Ousey K. 2019. Bacterial-binding dressings in the management of wound healing and infection prevention: a narrative review. J Wound Care. 28(6):370-382.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.