Tietosuojaseloste

Tässä Tietosuojaselosteessa annetaan tietoa siitä, miten Oy Verman Ab:n (”Verman”) ja sen brändien verkkosivuilla (yksin ja yhdessä ”Vermanin verkkosivut”) käsitellään henkilötietoja. Vermanin verkkosivujen kautta kerättyjä henkilötietoja käsitellään tämän Tietosuojaselosteen ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Oy Verman Ab
Äyritie 8 C
01510 Vantaa

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Oy Verman Ab
Äyritie 8 C
01510 Vantaa
info@verman.fi

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Seuraavassa kerromme mitä eri tietoja käsittelemme ja millä tavoin keräämme ne.

Ottaessasi yhteyttä tai antaessasi palautetta Vermanin verkkosivujen verkkolomakkeen kautta:

 • Yhteydenoton tai palautteen aihe
 • Nimi (ei pakollinen)
 • Osoitetiedot (ei pakollinen)
 • Puhelinnumero ja sähköposti
 • Viestin sisältö

Tilatessasi Vermanin uutiskirjeen:

 • Nimi
 • Sähköposti

Ilmoittautuessasi järjestämäämme tapahtumaan tai koulutukseen Vermanin verkkosivujen verkkolomakkeen avulla:

 • Nimi
 • Työpuhelinnumero ja työsähköposti
 • Toimipaikka
 • Tieto erityisruokavaliosta

Rekisteröityessäsi ja kirjautuessasi sisään jälleenmyyjille tarkoitetulle alueelle:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite ja salasana
 • Osoitetiedot
 • Jälleenmyyjän yhteystiedot

Huomioi, että joillakin Vermanin verkkopalveluilla, on oma tietosuojaselosteensa, jonka mukaisesti henkilötietoja käsitellään kyseisessä palvelussa.

Evästeiden avulla kerätyt tiedot:

 • Verkkosivujen käytöstä kerätyt tiedot, esimerkiksi mitä Vermanin verkkosivujen osia olet selaillut ja mistä tuotteista olet hakenut tietoja (mukaan lukien käyttö- ja selaustietojen avulla pääteltävät kiinnostuksen kohteet kohdennettua markkinointia varten)
 • Tiedot selaimesta, selainversiosta, käyttöjärjestelmästä, mobiililaitteen mallista ja IP-osoitteesta

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme tietojasi silloin, kun se on tarpeellista ja henkilötietojen käyttötarkoitus on määritetty. Seuraavassa kerromme mitkä ovat keräämiemme tietojen käyttötarkoitukset sekä mitkä ovat henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteet:

Henkilötietojen käyttötarkoitusKäsittelyn oikeusperusteLisätietoja
Vermanin verkkosivujen turvallisuuden ja toiminnallisuuden varmistaminen evästeiden avulla.Oikeutettu etu.Meillä on oikeutettu etu suojella Vermanin verkkosivujen turvallisuutta ja niiden toiminnallisuutta käyttämällä ”välttämättömiä evästeitä”.
Tuotteiden laatuun liittyvät asiakkaiden antamat palautteet tai yhteydenotot.Lakisääteinen velvollisuus.
Muut asiakkaiden antamat palautteet tai yhteydenotot, esimerkiksi verkkolomakkeiden kautta.Oikeutettu etu.Meillä on oikeutettu etu kehittää tuotteitamme ja toimintojamme meille annettujen kehitysideoiden taikka palautteiden perusteella.
Uutiskirjeiden tilaaminen.Oikeutettu etu.Meillä on oikeutettu etu markkinoida tuotteitamme ja tarjota hyödyllistä informaatiota tuotteistamme niistä kiinnostuneille uutiskirjeiden avulla. Emme lähetä uutiskirjeitä muille kuin sen erikseen tilanneille henkilöille. Mikäli kuitenkin päätät, että et halua enää vastaanottaa uutiskirjettämme voit peruuttaa tilauksen seuraamalla uutiskirjeen loppuosan linkkiä.
Ilmoittautuessasi järjestämäämme tapahtumaan tai koulutukseen.Oikeutettu etu.Meillä on oikeutettu etu järjestää tapahtumia ja koulutuksia jälleenmyyjillemme, jotta jälleenmyyjät tuntevat tuotteemme paremmin.
Markkinointimateriaalien ja tuotekohtaisen informaation tarjoaminen jälleenmyyjillemme verkkosivuillamme (rekisteröityessä ja kirjautuessa jälleenmyyjille tarkoitetulle alueelle).Oikeutettu etu.Meillä on oikeutettu etu tarjota markkinointimateriaalejamme sekä hyödyllistä informaatiota tuotteistamme jälleenmyyjille.
Evästeiden avulla kerätyt tiedot, kuten mieltymykset, tilastolliset tiedot ja kohdennettua markkinointia varten kerätyt tiedot.Suostumus.

 

 

4. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan tässä Tietosuojaselosteessa mainitut käyttötarkoitukset.

Verkkolomakkeiden avulla kerättyjä tietoja säilytämme korkeintaan 12 kuukautta siitä, kun olemme vastaanottaneet yhteydenoton taikka palautteen.

Tietoja liittyen uutiskirjeiden tilaamiseen säilytämme niin kauan kuin tilaat uutiskirjettämme. Peruttaessasi uutiskirjeemme tilaamisen poistuvat samalla myös tietosi uutiskirjeen tilaamiseen liittyen.

Tapahtumiin tai koulutuksiin liittyvät tiedot poistamme sen jälkeen, kun kyseinen tapahtuma tai koulutus on järjestetty.

Vermanin jälleenmyyjille tarkoitetuille alueille rekisteröitymistä ja kirjautumista varten käsiteltäviä henkilötietoja säilytämme niin kauan kuin katsomme käyttäjän olevan aktiivinen. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut sisään 18 kuukauteen toteamme, että käyttäjä on epäaktiivinen. Mikäli toteamme, että käyttäjä on muuttunut epäaktiiviseksi, poistamme tiedot viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun olemme todenneet epäaktiivisuuden.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja säilytämme korkeintaan 24 kuukautta, riippuen evästeestä.

5. Kenelle jaamme tietojasi?

Verman rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Verman käyttää vain luotettavia yhteistyökumppaneita ja varmistaa sopimusjärjestelyin, että palveluntuottajat sitoutuvat noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä. Palveluntuottajiimme lukeutuu:

 • Tietotekniikka- ja verkkopalveluiden tuottaja
 • Verkkolomakekyselypalveluiden tuottajat
 • Web-analytiikkapalveluiden tuottaja.

Verman voi jakaa tietoja myös samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa.

Poikkeustapauksissa, jos tietojen luovuttaminen on tarpeellista viranomaistarkoituksiin tai lainsäädännön noudattamiseksi, luovutamme tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle tai tuomioistuimelle. Anonymisoituja tietoja voidaan esimerkiksi luovuttaa lääkevalvontaviranomaisille haittavaikutusilmoitusten yhteydessä.

6. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Verman käsittelee tietoja Suomessa ja EU:n sisällä. Vermanin käyttämien palveluntarjoajien kautta voi kuitenkin siirtyä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen siirroissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle varmistamme, että henkilötietojen suojan tasoa ei vaaranneta tietosuojalainsäädännössä määritetyillä keinoilla.

7. Profilointi

Profilointi tarkoittaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan joitakin henkilökohtaisia ominaisuuksiasi. Profiloimme Vermanin verkkosivun käyttäjiä esimerkiksi markkinoinnin kohdentamiseksi ja verkkopalveluiden käyttökokemuksen kehittämiseksi. Vaikka käyttäjä voidaan profiloida, Verman ei tee profilointiin perustuvia päätöksiä, joilla on oikeudellisia tai muita merkittäviä vaikutuksia.

8. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot ja oikaista virheelliset tai puutteelliset tiedot

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu sekä saada jäljennös kyseisistä tiedoista. Sinulla on myös oikeus saada virheelliset tai puutteelliset tiedot oikaistuksi.

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus saada tietosi poistetuksi. Sinulla on oikeus silloin, kun

 • Tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin
 • Peruutat käsittelyn edellytyksenä olevan suostumuksen, eikä tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta (henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteen ollessa suostumus)
 • Vastustat henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaisen erityisen tilanteen vuoksi silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Vaatimuksen yhteydessä sinun tulee myös yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella käsittelyä vastustetaan (henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteen ollessa oikeutettu etu)
 • Vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
 • Henkilötiedot tulee poistaa lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaisen erityisen tilanteen vuoksi silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Vaatimuksen yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella käsittelyä vastustetaan. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jos katsot, että oikeuksiasi on loukattu, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Oikeuksien käyttö
Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 määritettyyn yhteyshenkilöön.

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pyrimme kehittämään Vermanin verkkosivuja jatkuvasti. Tästä syystä joitakin palveluita ja toiminnallisuuksia saattaa tulla lisää tai ne voivat muuttua, jonka seurauksena päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarpeen mukaan. Lainsäädännön muutokset saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tätä tietosuojaselostetta.

Tässä Tietosuojaselosteessa annetaan tietoa siitä, miten Oy Verman Ab:n (”Verman”) ja sen brändien verkkosivuilla (yksin ja yhdessä ”Vermanin verkkosivut”) käsitellään henkilötietoja. Vermanin verkkosivujen kautta kerättyjä henkilötietoja käsitellään tämän Tietosuojaselosteen ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.