Kustannukset

Haavan ollessa infektoitunut ennaltaehkäisy on myöhäistä

Kroonisten ja akuuttien haavojen komplikaatiot vaikuttavat ihmisiin eri tavoin. Sidosvaihdon on raportoitu aiheuttavan kipua, ahdistusta, masennusta ja elämänlaadun heikkenemistä. Ikävät oireet, kuten haavan eritteet ja haju, voivat johtaa potilaan sosiaaliseen eristäytymiseen. Sairauslomat, matkakulut ja sidoksiin liittyvät lisäkustannukset rasittavat taloutta.

Leikkauksen jälkeisten haavainfektioiden inhimilliset ja taloudelliset kustannukset

Leikkauksen jälkeiset infektiot (SSI) ovat merkittävä terveysongelma kaikkialla maailmassa. Haavainfektio on yleinen leikkauksen jälkeinen komplikaatio esimerkiksi verisuoni-, vatsa-, rintakehä- ja sydän- ja verisuonikirurgiassa sekä obstetrisessa ja gynekologisessa kirurgiassa. Infektio pidentää sairaalahoitoa ja lisää merkittävästi sairastavuutta ja kuolleisuutta.1,2

Antibioottirestistenssin kasvu lisää haasteita myös leikkauksen jälkeisen haavainfektion hoidossa.

  • Leikkauksen jälkeiset infektiot ovat toiseksi yleisimpiä hoitoon liittyviä infektioita, jotka vaativat sairaalahoitoa.3
  • Leikkauksen jälkeisen infektion arvioidaan pidentävän potilaan sairaalahoitoa noin 3–21 päivällä. Tämä lisää hoitokustannuksia 900–7300 €4 toimenpiteen tyypin ja infektion laajuuden mukaan.2,4
Laske arvo

Kroonisten haavojen inhimilliset ja taloudelliset kustannukset

Useimmat huonosti paranevat haavat liittyvät iskemiaan, diabetekseen, laskimoiden vajaatoimintaan tai paineeseen. Tämä aiheuttaa terveysongelman, jolla on merkittäviä seurauksia potilaiden elämänlaadulle. Lisäksi se aiheuttaa suuria kustannuksia sekä terveydenhuollolle että yhteiskunnalle.

Kroonisten haavojen osuus terveydenhuollon budjetista on noin 2–4 %.5 Hoitoon liittyvät kustannukset, kuten sidokset, muodostavat vain pienen osan kokonaiskustannuksista. Hoitokustannukset nousevat merkittävästi haavan vakavuuden myötä. Siihen vaikuttavat usein haavan komplikaatiot, esimerkiksi paikallinen tai systeeminen infektio. Infektiot viivästyttävät haavan paranemista ja johtavat usein sairaalahoitoon.

* Diabetic Foot online

Lue lisää

Referenssit

1.WHO. 2011. Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide. Geneva: World Health Organization.link
2.European Centre for Disease Prevention and Control. 2013. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: ECDC.link
3.Joint Commission Center for Transforming Healthcare. 2020. Surgical Site infections. Joint Commission Center for Transforming Healthcare.link
4.Leaper DJ, van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection - a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247–273.link
5.Posnett J, Gottrup F, et al. 2009. The resource impact of wounds on healthcare providers in Europe. J Wound Care. 18(4):154-161.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.