Sorbact® on tutkitusti tehokas haavainfektioiden ehkäisyssä!

25.11.2020

Sorbact vähensi merkittävästi systeemisen antibioottihoidon tarvetta

  • Satunnaistettu, kontrolloitu pilottitutkimus: 162 naista, joille tehtiin keisarileikkaus
  • Systeemisen antibioottihoidon tarve: 7 % (verrokit) vs. 0 % (Sorbact) p=0,03
  • Leikkausalueen infektioiden osuus: 9,8 % (verrokit) vs. 2,8 % (Sorbact) p=0,08

Lue lisää tutkimuksesta!


Sorbact vähensi merkittävästi leikkausalueen haavainfektioiden syntyä

  • Satunnaistettu, kontrolloitu avaintutkimus: 543 naista, joille tehtiin keisarileikkaus
  • Leikkausalueen infektioiden osuus: 5,2 % (verrokit) vs. 1,8 % (Sorbact) p=0,04
  • Sorbact-tuotteilla saavutettiin dokumentoituja kustannushyötyjä

Lue lisää tutkimuksesta!


Sorbact vähensi merkittävästi verisuonikirurgisten haavojen leikkausalueen haavainfektioiden syntyä 5–7 päivän kuluttua toimenpiteestä

  • Kohorttitutkimus: 200 potilasta, joille tehtiin verisuonileikkaus
  • Leikkausalueen infektioiden osuus päivinä 5–7: 10 % (verrokit) vs. 1 % (Sorbact) p=<0,01
  • Leikkauslaueen infektioiden osuus päivänä 30: 19 % (verrokit) vs. 10 % (Sorbact) p=0,11

Lue lisää tutkimuksesta!