Uusin Wound infection in practical -ohjeistus on ilmestynyt

Päivämäärä:25 elo 2022

Kansainvälinen haavainfektioinstituutti (IWII) on julkaissut kolmannen painoksen haavainfektion ohjeista kliinisissä käytännöissä. Infektioiden ehkäisy ja hallinta on maailmanlaajuisesti erittäin merkittävä asia, koska mikrobilääkeresistenssin uhka on lisääntynyt ja tarvitaan antimikrobisten hoitoperiaatteiden mukaisia käytännön ohjeistuksia. Ohjeeseen on sisällytetty uusinta tietoa infektiosta ja biofilmistä.

IWII:n puheenjohtajat Terry Swanson ja Karen Ousey toteavat: ”IWII:n haavainfektio-ohjeistus tarjoaa maailmanlaajuisesti terveydenhuollon ammattilaisille tietoa haavainfektioiden tehokkaasta ehkäisystä, tunnistamisesta ja hallinnasta nykyisen näytön pohjalta.”

Lataa ilmaiseksi IWII:n ja Wounds International sivustoilta.
IWII:n verkkosivustolta voi lukea myös aiemmat julkaisut, sekä helppolukuiset potilasversiot ja/tai opiskelijoille soveltuvat versiot.

Lue, miten Sorbact® Technology ehkäisee ja hallitsee haavainfektiota

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.