Sorbact® vähentää merkittävästi enemmän infektoituneiden säärihaavojen bakteerikuormaa verrattuna hopeaa sisältävään sidokseen.

29.9.2017

Satunnaistettuun, yhdessä keskuksessa toteutettuun vertailututkimukseen osallistui 40 potilasta, joilla oli voimakkaasti kolonisoitunut tai paikallisesti infektoitunut laskimoperäinen säärihaava. Molemmissa tutkimusryhmissä bakteerikuorman analyysi osoitti bakteerikuorman pienentyneen merkitsevästi päivän 4 kohdalla lähtötilanteeseen verrattuna. Bakteerikuorma pieneni kuitenkin merkitsevästi enemmän Sorbact®-sidoksen käytön yhteydessä, kuin hopeaa sisältävän sidoksen käytön yhteydessä (p < 0,00001).16).

Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study 2015; G. Mosti, MD, Head Angiology Department; A. Magliaro, MD, Consultant Dermatologist; V. Mattaliano, MD, Consultant Vascular Surgeon; P. Picerni, MD, Senior Registrar; N. Angelotti, MD, Consultant Dermatologist; All at Angiology Department, Barbantini Hospital, Lucca

sorbact_tutkimukset